فروشگاه لوازم یدکی خودرو فرازپارت

جهت نمایش لیست قطعات، برند خودرو خود را انتخاب کنید

قطعات خودروهای پرفروش

لوازم یدکی چانگان CS35 (82)

لوازم یدکی تیگو 7 (8)

لوازم یدکی تیگو 5 (8)

لوازم یدکی آریو S300 (32)

لوازم یدکی آریزو 6 (9)

لوازم یدکی آریزو 5 (8)

لوازم هایما S7 (14)

لوازم بسترن B50

برخی از محصولات فرازپارت
قطعات پرفروش
 • قطعات پرفروش
 • قطعات جدید
 • قطعات ویژه

گلگیر عقب راست هایما S7 Haima

 • Haima S7 right rear fender
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

گلگیر عقب چپ هایما S7 Haima

 • Haima S7 left rear fender
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

دیاق سپر عقب هایما S7 Haima

 • Haima S7 rear bumper door
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

گلگیر جلو راست هایما S7 Haima

 • Haima S7 right front fender
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

گلگیر جلو چپ هایما S7 Haima

 • Haima S7 left front fender
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

دیاق سپر جلو هایما S7 Haima

 • Haima S7 front bumper door
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

توری سپر جلو هایما S7 Haima

 • Haima S7 rear bumper lace
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

فلاپ سپر عقب هایما S7 Haima

 • Haima S7 rear bumper flap
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

فلاپ سپر جلو هایما S7 Haima

 • Haima S7 front bumper flap
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی

براکت سپر عقب راست هایما S7 Haima

 • Haima S7 right rear bumper bracket
 • زمان ارسال:1 تا 3 ساعت در تهران - 1 تا 2 روز در شهرستان
 • نحوه ارسال:با توجه به انتخاب مشتریان عزیز (پیک - ترمینال - تیپاکس)
 • مناسب مدل های:هایما s7
 • نوع قطعه:اصلی - وارداتی